previous  nextM85234.C8.272 (YBX1) -> ENSG00000065978@66_37.C8.43148274
         ? HELP ?
Tract / statusC8 / cMNR -> Tx!   MNR_ensembl
First published byRAMPINO1997 PubMed
Accession numberM85234 gi:337427
Gene (chromosome)YBX1  ( 1 )   SOURCE
alt. namesNSEP;NSEP1
EnsemblENSG00000065978   SMART   GermOnline   GeneCards
NCBIEntrez Gene 4904   Unigene Hs.473583 (SAGE)   GeneCards 4904 

Mutation rate [%] Colon Endometrium Stomach Urothel
Cancer Adenoma Culture Cancer Cancer Cancer
0.00.00.0
(n=159)(n=18)(n=51)

Genomic sequence
BLAST WWW
BLAST local
GCGGACCCCA GAGAGCCCTG AGCAGCCCCA CCGCCGCCGC CGGCCTAGTT ACCATCACAC CCCGGGAGGA GCCGCAGCTG CCGCAGCCGG CCCCAGTCAC CATCACCGCA ACCATGAGCA GCGAGGCCGA GACCCAGCAG CCGCCCGCCG CCCCCCCCGC CGCCCCCGCC CTCAGCGCCG CCGACACCAA GCCCGGCACT ACGGGCAGCG GCGCAGGGAG CGGTGGCCCG GGCGGCCTCA CATCGGCGGC GCCTGCCGGC GGGGACAAGA AGGTCATCGG TGAGGACCGG ACAGGGACGG GGGTGGGG
MNR, transcribed, primer.
Transcript sequenceGCGGACCCCA GAGAGCCCTG AGCAGCCCCA CCGCCGCCGC CGGCCTAGTT ACCATCACAC CCCGGGAGGA GCCGCAGCTG CCGCAGCCGG CCCCAGTCAC CATCACCGCA ACCATGAGCA GCGAGGCCGA GACCCAGCAG CCGCCCGCCG CCCCCCCCGC CGCCCCCGCC CTCAGCGCCG CCGACACCAA GCCCGGCACT ACGGGCAGCG GCGCAGGGAG CGGTGGCCCG GGCGGCCTCA CATCGGCGGC GCCTGCCGGC GGGGACAAGA AGGTCATCGC AACGAAGGTT TTGGGAACAG TAAAATGG
MNR, homologue to genomic MNR region.
Transcripts#ENSTtranscribedtranslatedATGSTOPlengthMNRENSPlocate
1ENST000003213581114011151514177ENSP00000361626show
2ENST0000033222011127778776164ENSP00000405937show
3ENST0000043642700311281524ENSP00000389639show
4ENST0000046795700770--
5ENST000003186121112610711473163ENSP00000361621show
Shown are all Ensembl transcripts (ENSTs) currently annotated for the respective Ensembl gene (ENSG), Ensembl rel. 66_37.
final status: cMNR (cMNR) .

Show consequences concerning peptide sequence(s) of frameshift alleles m2/m1/p1/p2.


SelTarbase version latest, release 201307, last updated 20130701.

? HELP ?